URUMEA, Ibaia

 

Historian zehar Altza eta Urumea lotzen dituen lekuak hauek dira: Urumeako zilegimendiak (Altzabasoa), Sarrueta, eta Uba.

Jakingo duzu Urumea izena Aranon hartzen duela, Goizuetan Errekaundia izenarekin agertzen baita dokumentuetan.

Urumearen aipamenik zaharrena 1101. urtekoa da eta 1141. urteko dokumentu batean Altza eta Soroetarekin batera agertzen da:

DOK.: “…et cum illa aqua que dicitur Ur Humea, que est pertinencia de Oroztegui.”[1] (1101) / “Dono et concedo totum quod in Iheldo Bizchaya habeo, cum tota sua pertenentia que mihi pertinent uel inuenire potuerint, et Hurumea similiter cum tota sua pertenentia, et Alça et Soroeta cum suis pertinentiis, et todos meos cubilares quos…”[2] (1141) / “…dono…: Orio et Hieldo cum tota sua pertenentia, scilicet… et Hurumea… Alza et Soroetha cum tota sua pertinentia et cum totas suas pescarias…”[3] (1178)

 

OHARRAK: Nafarroako Ezkurran jaio eta Donostiarainoko bidea egiten duen ibaia, Aranotik pasatzean Urumea izena hartzen duena[4]. Urumea izemaren esannahiari buruz adostasun zabala dago “ur edo ibai txikia” etimologiaren inguruan[5], batez ere kontuan hartzen badugu Urumea izena hasiera batez Arano aldean dagoen zatia izendatzeko erabili zela eta gero ibai osoari zabaldu zela. Badira ere Urumea izena “ibai mehea” bezala ikusten dutenak, baina konbentzimendu handirik gabe[6]. Urumea, ibaia ez ezik inguruko mendialdea izendatzeko erabili da historian zehar, Urumeako Zilegimendiak edo herri lurrak hain zuzen ere. Lur eremu zabal honen barruan Arano eta Urdaburu inguruak daude eta ustiapena Hernani, eta Donostia eta bere aldiriaren eskuetan zegoen.[7][1] MARTINEZ: Guipúzcoa…, 20. dok., 197: ”Pedro I, rey de Aragón, confirma al Monasterio de San Salvador de Leyre la iglesia de San Sebastián, situada en el término de Hernani y la pardina de Oroztegui.” (1101)

[2] MARTINEZ: Guipúzcoa…, 25. dok., 204: “El rey García Ramírez hace donación a la iglesia de Pamplona de todo lo que tenía en Iheldo, Bizchaya, Hurumea, Alça, Soroeta, etc.”  (1141)

[3] MARTINEZ: Guipúzcoa…, 2. dok., 206: “El rey García Ramírez hace donación a la iglesia de Pamplona de Orio, Hieldo, Hurumea, Alza, Soroetha, etc ” (1141-1150)

[4] BELASKO: Diccionario…, 408: “URUMEA. Arano (Pamplona). Significado: El nombre lo toma del río del mismo nombre, y cuyo significado se suele admitir que es ‘agua menor’, del vasco ur ‘agua’ y ‘ume’ criatura pequeña’. >Oharra: IRIGOYEN, Alfonso: “Urazurrutia, ‘Allende el agua’. En: “De re philologica linguae uasconicae IV, pp. 169-172 > Comentario lingüistico: Es conocido el significado ‘río’ para vasco ‘ur’. Urederra, Urtxikia (río Julaspeña). “

* TELLABIDE: Registro…, 190: “URUMEA. Río. (Urhumea; Hurumea).”

[5] CIÉRVIDE: Toponimia…, 248: “Refiriéndose a propiedades del monasterio de Leire, dice el Becerro de Leyre: Ur humea (cum illa aqua que dicitur-, f.79, 1101; sin duda humea es el adjetivo de ur y es semejante a ur xumea ‘agua minúscula, poco abundante’.”

* IRIGOYEN: De re…, 170: “…es decir, Ur humea, ‘agua, río menor’, para comienzos del siglo XII, lo que estará seguramente referido a las proximidades de su nacimiento, y no a la desembocadura en San Sebastián, aunque actualmente esté generalizado su nombre una vez producido la estratificación del mismo, cfr. Antonio Ubieto Arteta, Colección diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra, Zaragoza 1951.”

* ARZAMENDI: Términos…; 423: “UR= Agua. et Hurumea similiter (1141). Idem, 436: URUMEA.”  / Idem; 420: “UMEA= cria, criatura. cum illa agua que dicitur Ur Humea (1101)”

[6] MUJIKA: Euskal…, VII, 79: URUMEA, ibai eta kalea (Hernanin). “Urumea ibai eta kalea. Bere etimologia, agian, ur-(agua) eta umea (crío, pequeño). Azterkizun gelditzen da. ‘…cuia casa…hacia el Rio de la Hurumea, que hace esquina…, y cera de hacia el dicho Rio’ (C,HIP. (OGPAR) 1 lib. 24 zenb. 1771 urtea). 1141-1150 urtetan (XI mendean) aipamen hau: ‘Orio et Hieldo cum tota sua pertinentia; Iturriozagua et Hurumea’ (Arch. Cat. Pamplona, Libro Redondo, fol. 73). / Idem, 307: URUMEA, harizti, erreg. 90. 50. 159.  “Urumea ibai eta lurgintza. “…et cum illa aqua que dicitur Ur humea que est pertinentia de Oroztegui” 1.101 urteko agirian. Beraz, etor daiteke ur (agua) eta ume-tik (pequeño, exocentrikoki hartuta); baita, ausaz, ur eta mea (agua estrecha) AN, B-a-m-o-tx, G-us. (vado) osagaietatik. XI mendean, garbiro, Ur Humea. Azterkizun gelditzen da.

* ISASTI: Compendio…, 226: “El rio Urumea que por otro nombre se llamó Menlasco y Pomponio le llama Magrada, nace en las montañas de Arano, que es Navarra, y pasando por el puerto de Hernani, va á dar á Astigarraga y á la puente de Santa Catalina, y zurriola de San Sebastian, donde entra en el mar cantábrico del Occeano. Juan Beutero, Ortelio y Medina le llaman Brumeo, por no acertar la pronunciacion del nombre bascongado Urumea que quiere decir agua delgada ó mansa.”

[7] MARTINEZ: Colección…II,104: “termino e agoas de Vrumea” (Donostia, 1379-8-2) In: “Acuerdo de vecindad y hermandad entre los concejos de San Sebastián y Hernani sobre el aprovechamiento de los Montes Francos del Urumea”.

* LARRAÑAGA: Colección San Bartolomé…, 116: “…eçeptando los terminados de la Urumea e Epela…” . In: “Poder para la venta de tierras concejiles” (Donostia, 1484-6-6).

* MORA: Los Montes…

 

  • Altza Basoa / Angel María Calvo. In: Altza Hautsa Kenduz V. Altza: Altzako Historia Mintegia, 1999 (117-126 orr.)
  • Altzako alardea 1635. urtean / David Zapirain. In: Altza Hautsa Kenduz III. Altza: Altzako Historia Mintegia, 1996, (31-35 orr.)
  • Los montes francos del Urumea/ Juan Carlos Mora. In: Altza Hautsa Kenduz III. Altza: Altzako Historia Mintegia, 1996, (37-50 orr.)
  • Soroeta eta Sarroeta / Iñigo Landa Ijurko. In: Altza Hautsa Kenduz VII. Altza: Altzako Historia Mintegia, 2003 (147-156 orr.)
  • Altzako Erdi Aroa izenez izen/ Iñigo Landa Ijurko; Juan Carlos Etxebeste González. In: Altza Hautsa Kenduz II. Altza: Altzako Historia Mintegia, 1994, (69-84)
  • Soroeta eta Sarroeta / Iñigo Landa Ijurko. In: Altza Hautsa Kenduz VII. Altza: Altzako Historia Mintegia, 2003 (147-156 orr.)
  • ROQUERO USSIA, Mª Rosario: La vida de Altza a través de sus actas municipales (1843-1900). Artiga Bilduma 5. Altzako Historia Mintegia (2002), 17, 37 orr.